Doorgaan naar inhoud

Privacy

BJJ Fightgear neemt de privacy van haar klanten uiterst serieus. Wanneer u een bestelling plaatst bij BJJ Fightgear , zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van uw bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. BJJ Fightgear zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling met BJJ Fightgear afsluit.

Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens zijn het correct verzenden en factureren van uw bestelling. Rechtsgrond van deze verwerking is het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft in de checkout van onze winkel, kunnen uw gegevens tevens gebruikt worden door BJJ Fightgear of zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen. De klant is verplicht tot het verstrekken van de persoonsgegevens. Het gevolg van het niet verstrekken van de persoonsgegevens is dat BJJ Fightgear de bestelling van de klant niet kan accepteren en verwerken.

Op verzoek van de klant zal BJJ Fightgear de gegevens van de klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan BJJ Fightgear doorgeven. De klant heeft daarbij het recht op inzage, recht op correctie, en recht of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder.

BJJ Fightgear houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken zullen door BJJ Fightgear worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken. BJJ Fightgear maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen.

De samenwerkingspartners van BJJ Fightgear zijn met veel zorg geselecteerd. Het kan voorkomen dat gegevens van klanten met deze partners gedeeld worden met het doel onze service aan de klant te verbeteren. Deze ontvangers van gegevens bestaan uit logistieke partijen, die betrokken zijn bij het bezorgen van pakketten. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met organisaties buiten de EU.

De gegevens zullen bewaard worden voor zolang als dit nodig is met betrekking tot de dienstverlening richting de klant. Gegevens worden daarom bewaard totdat de klant aangeeft niet langer klant te willen zijn.

BJJ Fightgear maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Voor vragen met betrekking tot onze privacy statement kunt u contact opnemen via info@bjjfightgear.com of bellen naar +31 502103587.